Ohne Titel

2009 . Leinwand genäht, Wachs . Alteisen-Rahmen . 110 x 20 x 2 cm